Raf Wouters

Als oud algemeen secretaris van ACV-Transcom ben ik begaan met alle problemen rond mobiliteit.

Als gewezen voorzitter van ACV-MeDeWerking (Merksem-Deurne) ben ik begaan met alle problemen rond opleiding en tewerksteling.

Als voorzitter van de kerkfabriek en het beschermcomité Sint Bartholomeus ben ik tevens begaan met het veiligstellen van het kunstpatrimonium in en rondom onze kerk. 

De samenhorigheid tussen mensen behorende tot verschillende religies ligt mij nauw aan het hart.  Wij leven in een multi-culturele samenleving en moeten er samen het beste van trachten te maken.