Saifi Abdelkader

Ik wil werken aan een Hoboken waar samenleven een evidentie is en geen opdracht.

 

Een leefbaar Hoboken in beweging kunnen we alleen opbouwen als we samenwerken. Ik vind het daarom erg belangrijk dat iedereen betrokken wordt als het gaat over de toekomst van ons district. 

 

Een leuk Hoboken is een Hoboken waar iedereen elkaar, het openbaar domein en de infrastructuur respecteert.