Soufiane Amrani

Als dj/muzikant is het altijd mijn missie geweest om mensen met verschillende achtergronden samen op een dansvloer te krijgen. Ongeacht religie, sociale stand, gender of ras.
Diezelfde missie wil ik verder zetten in de politiek.

Hoe wil ik dat doen?

Er is een groot aandeel van Antwerpenaren die enorm goede ideeën hebben maar niet tot de uitwerking ervan komen door het te kort aan middelen.  Ik ben van overtuiging dat wij meer moeten inzetten in het ondersteunen van deze dromers (creatieve entrepreneurs). We moeten streven naar gelijke kansen ook op ondernemersvlak. Het is belangrijk dat wij die stap om zelfstandige te worden kleiner maken!
Niet enkel zal de levenskwaliteit hierdoor stijgen, maar Antwerpen wordt door een adequaat aanbod aan pop-ups, evenementen, applicaties, … een stad waar gelukkige mensen verbinden.