Thomas Ven

Onze plannen voor Merksem?

-> We willen het Groen Hart verder uitbreiden tot een Groene Long. Dat kan door het recreatiedomein Distelhoek door middel van groene boulevards aan te sluiten op het Groen Hart. Gezinnen kunnen zo dan minstens een halfuur onafgebroken doorheen het vele groen dat Merksem rijk is wandelen.

-> Een ander voorstel is het ‘Merxperimenteren’. We willen jongeren een platform bieden om hun talenten te ontdekken en ze te ontwikkelen. Vandaag vinden veel jongeren hun weg niet in het verenigingsleven. Met pop-up initiatieven en workshops worden de talloze mogelijkheden zichtbaar.

-> Verder willen we het winkelkerngebied van de Bredabaan meer concentreren en de resterende panden herbestemmen naar woonentiteiten.

-> CD&V Merksem pleit verder voor een strengere sanctionering en controle van sluikstorters, meer controle op zwaar vrachtverkeer en snelheid in zone 30 en ondersteuning van handelaars bij wegenwerken.