Luide muziek. Het zoveelste vliegtuig. Die dekselse grasmaaier. Spelende kinderen. Het lijkt tegenwoordig bon ton om de persoonlijke irritatiegrens zo laag te leggen dat die met gemak overschreden wordt. Dat dit aanleiding geeft om een klaagzang af te steken, is vaak mooi meegenomen. Maar achter die groeiende onverdraagzaamheid schuilen ook gevaren, zoals de beknotting van ondernemerschap, verdere polarisering en gebrekkige stadsontwikkeling.

Is het dat wat we willen, de tirannie van de zuurpruimen?

 

 

Snit en naad. Dat was de studiekeuze die ze voor mij gemaakt hadden toen ik op de schoolbanken zat. Ik was immers een meisje met allochtone roots, ging naar een school in Borgerhout. Dan was de beroepskeuze begin jaren tachtig evident: snit en naad, beroepsonderwijs. Ik zou een goede naaister worden, was het oordeel het toenmalige PMS (nu: CLB).

 

In Gazet Van Antwerpen lees je dit opiniestuk van Sam Voeten, CD&V Merksem, en Jan Braeckmans, CD&V district Antwerpen.

Antwerpen was met haar lage-emissiezone (LEZ) dé pionier van Vlaanderen, en terecht. Duizenden vervuilende wagens worden vandaag de dag uit onze stad geweerd. Of dat ook tot minder luchtvervuiling leidt, is momenteel nog onduidelijk. Op heel wat plekken zal het er gevoelig op vooruit gaan. Maar de LEZ alleen zal niet voldoende zijn. Er is meer nodig willen we vooruitgang boeken.

 

Mijnheer en mevrouw Solidariteit,

 

Ik ontmoet ze geregeld, maar ken hun exacte naam niet en weet niet waar ze wonen. Ik noem ze ‘Mijnheer en mevrouw Solidariteit’. Het is een sympathiek koppel. Voor hen maakt het niet uit of het nu lente, zomer, herfst of winter is.  Ja, natuurlijk waarderen ze de gezellige en menselijk warme kerstperiode. Maar ze hebben die niet echt nodig om te tonen dat ze uit het goede hout gesneden zijn.

 

 

"Vlaanderen is dol op de fiets. Althans, we zijn gek op de fiets als we onze wielerhelden kunnen aanmoedigen. In de lente en de zomer op de weg, ‘s winters in de cyclocross. We zijn ook zot van de fiets als we met vrienden een uitstap kunnen maken, of kunnen deelnemen aan een fietsevent. Maar de fiets in zijn essentie: als vervoermiddel? Dat is andere koek.

 

 

De stedelijke en provinciale musea in de stad Antwerpen leven al jaren in peis en vree. Ze bezoeken elkaars tentoonstellingen, wisselen kennis en ervaringen uit en delen elkaars communicatie. Ze brengen samen Museumnacht door en tal van grote culturele evenementen doorheen de jaren. Nu dreigt het verhaal van synergie en versterking te verzanden in administratief getouwtrek.

 

 

Borgerhout - Nahima Lanjri (CD&V) federaal parlementslid én districtsraadslid uit Borgerhout, heeft een open brief geschreven over Borgerhout. Het district kwam de voorbije week bijna dagelijks in het nieuws door de uitspraken van Bart De Wever en de reacties daarop, en door het incident op de Turnhoutsebaan. “Ze zien jou als speelbal voor politieke spelletjes. Ze gebruiken jou om te polariseren. Dat doet me pijn.” We publiceren de volledige open brief.

 

"Ik was zeer verbaasd toen ik in de Gazet Van Antwerpen (24/08/2017) las dat tram 24 slechts tijdens de spitsuren zal rijden tussen Melkmarkt en Stenenbrug. Voor de rest van de dag en van het traject komt er een bus. We komen in Borgerhout al van twee bovengrondse trams naar slechts één. Mensen zijn die recente verandering nog niet helemaal gewoon, nu moeten ze zich alweer aanpassen.
 

Pagina's