Districtsraadslid in Merksem
Districtsraadslid in Antwerpen
gemeenteraadslid stad Antwerpen
Districtsraadslid in Deurne
Voorzitter CD&V Antwerpen
Buket Karaca Berchem
Districtsraadslid in Berchem
Districtsschepen voor cultuur, groenvoorziening, jeugd en evenementen in Wilrijk
Districtsraadslid in Wilrijk
Raadslid Bijzonder Comité sociale dienst
gemeenteraadslid stad Antwerpen
Districtsraadslid in Antwerpen
Districtsschepen in Berchem voor samenleven, cultuur, senioren, armoedebestrijding, activatie en diversiteit
Districtsraadslid in Ekeren
gemeenteraadslid stad Antwerpen
Districtsschepen voor mobiliteit en verkeer, senioren, lokale economie, markten en foren, dierenwelzijn, groen en gedeelde bevoegdheid lokaal sociaal beleid in Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Voorzitter CD&V Wilrijk
Voorzitter JONG CD&V Antwerpen
Voorzitter CD&V Berchem
Voorzitter CD&V district Antwerpen
Merksems districtsschepen voor jeugd, sociale zaken, lokale middenstand, economie en markten en foren
Voorzitter CD&V Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Olivier Elias
Districtsraadslid in Borgerhout - voorzitter CD&V Borgerhout
Districtsschepen voor lokale economie en middenstand, toerisme, senioren, communicatie en marketing en dierenwelzijn in Hoboken