Merksems districtsschepen voor jeugd, sociale zaken, lokale middenstand, economie en markten en foren
Districtsraadslid in Wilrijk
gemeenteraadslid stad Antwerpen
Districtsraadslid in Deurne
Districtsschepen in Berchem voor samenleven, cultuur, senioren, armoedebestrijding, activatie en diversiteit
Voorzitter JONG CD&V Antwerpen
gemeenteraadslid stad Antwerpen
Districtsraadslid in Ekeren
Voorzitter CD&V Berendrecht-Zandvliet-Lillo
gemeenteraadslid stad Antwerpen
Voorzitter CD&V Wilrijk
Voorzitter & Districtsraadslid in Antwerpen
Voorzitter CD&V district Antwerpen
Districtsraadslid in Antwerpen
Districtsraadslid in Merksem
Olivier Elias
Districtsraadslid in Borgerhout - voorzitter CD&V Borgerhout
Raadslid Bijzonder Comité sociale dienst
Buket Karaca Berchem
Districtsraadslid in Berchem
Voorzitter CD&V Berchem
Districtsschepen voor lokale economie en middenstand, toerisme, senioren, communicatie en marketing en dierenwelzijn in Hoboken
Districtsschepen voor cultuur, groenvoorziening, jeugd en evenementen in Wilrijk
Districtsschepen voor mobiliteit en verkeer, senioren, lokale economie, markten en foren, dierenwelzijn, groen en gedeelde bevoegdheid lokaal sociaal beleid in Berendrecht-Zandvliet-Lillo