Districtsraadslid in Ekeren
Districtsschepen voor cultuur, groenvoorziening, jeugd en evenementen in Wilrijk
Voorzitter JONG CD&V Antwerpen
gemeenteraadslid stad Antwerpen
Districtsschepen in Berchem voor samenleven, cultuur, senioren, armoedebestrijding, activatie en diversiteit
Districtsraadslid in Antwerpen
Voorzitter CD&V Berchem
gemeenteraadslid stad Antwerpen
Districtsschepen voor lokale economie en middenstand, toerisme, senioren, communicatie en marketing en dierenwelzijn in Hoboken
Buket Karaca Berchem
Districtsraadslid in Berchem
Districtsschepen voor mobiliteit en verkeer, senioren, lokale economie, markten en foren, dierenwelzijn, groen en gedeelde bevoegdheid lokaal sociaal beleid in Berendrecht-Zandvliet-Lillo
gemeenteraadslid stad Antwerpen
Districtsraadslid in Wilrijk
Raadslid Bijzonder Comité sociale dienst
Districtsraadslid in Deurne
Merksems districtsschepen voor jeugd, sociale zaken, lokale middenstand, economie en markten en foren
Olivier Elias
Districtsraadslid in Borgerhout - voorzitter CD&V Borgerhout
Voorzitter & Districtsraadslid in Antwerpen
Districtsraadslid in Merksem
Voorzitter CD&V Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Voorzitter CD&V Wilrijk
Voorzitter CD&V district Antwerpen